0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Уважаеми медицински специалисти, обръщаме се към вас със специална покана  за участие в Изследване на предизвикателствата пред пациентите с невроендокринни тумори до достъпа им до диагностика и лечение - SCAN (СКАН).

SCAN  е международно проучване, което цели да разбере по-добре готовността на здравните системи по света да посрещнат нуждите на пациентите, страдащи от невроендокринни тумори (т.н. НЕТ). Като здравно лице може вече да имате пациенти с НЕТ или евентуално да срещнете такива в някакъв бъдещ момент. Независимо от опита Ви с НЕТ, ще Ви бъдем благодарни, ако го споделите с нас.

Изследването няма да Ви отнеме повече от 10 минути. То се осъществява от Международния алианс на невроендокринни тумори (INCA) за повишаване на информираността и подобряване на достъпа до диагностика и лечение за пациентите с НЕТ.

Изследването е напълно анонимно. То не събира лични данни и отговорите Ви не могат да бъдат свързани с Вашата личност по някакъв начин.

Предварително Ви благодарим за участието!

Политика за поверителност: INCA

Политика за поверителност: Limesurvey

(This question is mandatory)
S6. Каква е основната област на професионалната Ви специализация?
S6t Друга (моля посочете)